Bình An

Parish Established Year Address Parish Priest Auxiliary Priest
Bình An
Our Lady of the Rosary
1955 - 1972

2287 Phạm Thế Hiển Street, Ward 6, Distric 8

Joseph Trịnh Văn Viễn 1998 Peter Nguyễn Ngọc Châu 2013
Bình An Thượng
The Conversion of Saint Paul
1954 1992
2903 Phạm Thế Hiển Street, Ward 7, District 8

 

Francis Xavier Nguyễn Xuân Quang 2006 Joseph Ngô Viết Thanh 2011
Bình Hưng
Our Lady of the Assumption
1963 - 2001

A24/09, National Highway 50, Quarter 1, Bình Hưng  Ward, Bình Chánh  District

Francis Xavier Nguyễn Văn Thanh 2009
Bình Minh
Our Lady of the Assumption
1975 - 2000

132/69B Bến Bình Đông Street, Ward 15, District 8

Thomas Trần Ngọc Sơn, SDB 2007
Bình Sơn
The Annunciation of the Lord
1955 - 1969

3012 Phạm Thế Hiển Street, Ward 7, District 8

Joseph Nguyễn Văn Long 2006
Bình Thái
Saint Peter
1955-1970

1755 Phạm Thế Hiển Street, Ward 6, District 8

John Baptist Nguyễn Văn Hiếu 1999 Paul Nguyễn Quốc Duy 2010
Bình Thuận
Our Lady of Perpetual Help
1955

3131 Phạm Thế Hiển Street, Ward 7, District 8

Francis de Sales Nguyễn Quốc Hoàng 2003
Bình Xuyên
The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
1964 - 1997

68 Dương Bá Trạc Street, Ward 2, District 8

Peter Phạm Văn Long 2010
Bình Đông
The Sacred Heart of Jesus
1956 - 1995

119 Bến Mễ Cốc Street, Ward 15, District 8

Joseph Nguyễn Quốc Thắng 2007
Chánh Hưng
Saint Joseph
1968 - 1973

45 Hồ Biểu Chánh Street, Ward 4, District 8

Peter Nguyễn Công Tâm 2009

Pages

Subscribe to Bình An