Archbishop Paul Bùi Văn Đọc

Archbishop Paul Bùi Văn Đọc

  • Born on November 11, 1944;
  • Ordained Priest on December 17, 1970;
  • Consecrated Bishop on May 20, 1999.
  • Bishop of Mỹ Tho since March 26, 1999;
  • Coadjutor Archbishop of the Archdiocese of Hồ Chí Minh City since September 28, 2013.
  • Archbishop of the Archdiocese of Hồ Chí Minh City since March 22, 2014.

Address:

Tòa Tổng Giám Mục Thành Phố Hồ Chí Minh
180 Nguyễn Đình Chiểu, Q 3
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: +84 8 3930 3828 , 3930 0368
Fax: +8483930 0598
Email: tgmsaigon@vnn.vn

Archbishop's Residence
180 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 6,
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +84 08 3930 0368 - 3930 3828
Fax: +84 08 3930 0598
Email: tgmsaigon@vnn.vn

Website: http://tgpsaigon.nethttp://saigonarchdiocese.net/

Tags: