PRESBYTERIAN COUNCIL

I. MEMBERS ACCORDING TO CANON LAW

1

Bishop Peter Nguyễn Văn Khảm

Auxiliary Bishop

2

Rev. John the Baptist Huỳnh Công Minh

General Vicar

3

Rev. Joseph Vũ Minh Nghiệp

Vicar for Priests

4

Rev. Joachim Trần Văn Hương

Rector of Major Seminary

5

Rev. Joseph Trần Hòa Hưng, S.D.B.

Office of Religious

6

Rev. John the Baptist Võ Văn Ánh

Vicar for Laypeople

7

Rev. John Bùi Thái Sơn

Vicar responsible for the law

II. MEMBERS APPOINTED BY THE CARDINAL

8

Rev. Francis Xavier Huỳnh Hữu Đặng

Archbishopic Member

9

Rev. Ignatius Hồ Văn Xuân

Chief of Archbishop Office

10

Rev. Stephen Huỳnh Trụ

Representative of Diocesan Chinese Catholics

11

Rev. Dominic Ngô Quang Tuyên

Committee on Evangelization

12

Rev. Louis Nguyễn Anh Tuấn

Committee on Family

13

Rev. Peter Nguyễn Văn Hiền

Representative of the Pastoral Center

14

Rev. Peter Kiều Công Tùng

Committee on Liturgy

15

Rev. Joseph Phạm Đức Tuấn

Committee on Children

16

Rev. John Lê Quang Việt

Committee on Youth

17

Rev. Joseph Trần Hoà Hưng, S.D.B.

Representative of the Religious

III. MEMBERS CHOSEN BY THE DEANERIES

18

Rev. John the Baptist Nguyễn Văn Hiếu

Bình An Deanery

19

Rev. Joseph Nguyễn Đức Quang

Chí Hoà Deanery

20

Rev. Francis Xavier Lê Văn Nhạc

Sài Gòn - Chợ Quán Deanery

21

Rev. Dominic Nguyễn Đình Tân

Gia Định Deanery

22

Rev. Joseph Nguyễn Văn Chủ

Gò Vấp Deanery

23

Rev. Gabriel Trịnh Công Chánh

Hóc Môn Deanery

24

Rev. Joseph Hoàng Kim Toan

Phú Nhuận Deanery

25

Rev. Joseph Phạm Bá Lãm

Phú Thọ Deanery

26

Rev. Félix Nguyễn Văn Thiện

Sài Gòn - Chợ Quán Deanery

27

Rev. Francis Xavier Nguyễn Ngọc Thu

Tân Định Deanery

28

Rev. Joseph Trần Anh Thụ

Tân Sơn Nhì Deanery

29

Rev. Peter Nguyễn Văn Cường

Thủ Đức Deanery

30

Rev. Joseph Phạm Văn Đẩu

Thủ Thiêm Deanery

31

Rev. Augustine Nguyễn Văn Trinh

Xóm Chiếu Deanery

32

Rev. Dominic Đinh Ngọc Lễ

Xóm Mới Deanery

IV. MEMBERS CHOSEN BY THE PRIESTS' CLASSES

33

Rev. Matthew Lê Minh Châu

Y1 1949-1962

34

Rev. Peter Nguyễn Công Danh

Y2 1963-1967

35

Rev. Alosiô Lê Văn Liêu

Y3 1968-1969

36

Rev. Joseph Trần Thanh Cao

Y4 1970-1972

37

Rev. Joseph Trịnh Tín Ý

Y5 1973-1975

38

Rev. Joseph Nguyễn Đức Quang

Y6 1976-1991

39

Rev. Joseph Maria Phạm Hồng Thái

Y7 1992

40

Rev. Joseph Cao Văn Ninh

Y8 1993-1997

41

Rev. Dominic Đỗ Anh Dũng

Y9 1998

42

Rev. Joseph Tạ Huy Hoàng

Y10 1999

43

Rev. Joseph Phạm Hoàng Lương

Y11 2000-2001

44

Rev. John the Baptist Bùi Bá Tam Quan

Y12 2002-2004

45

Rev. Joseph Đỗ Quang Khả

Y13 2005

46

Rev. Joseph Hoàng Minh Liệu

Y14 2006-2008

Tags: