DECEASED PRIESTS

 

No.

Patron

Name

Born

Ordained Priest

Date of death

1

Bishop Aloisius

Phạm Văn Nẫm

1919

1948

30-06-2001

2

Francis Xavier

Trần Trung Lương

1918

1946

01-03-1998

3

John the Baptist

Hoàng Trọng Xuân

1920

1950

25-03-1998

4

Peter

Nguyễn Viết Khai

1919

1951

07-05-1998

5

John the Baptist

Trần Văn Cừ

1927

1958

09-05-1998

6

Dominic

Đinh Đồng Cương

1903

1933

18-05-1998

7

Joseph

Nguyễn Hữu Tống

1922

1950

25-05-1998

8

John

Lê Trung Độ

1918

1950

04-06-1998

9

Peter

Nguyễn Văn Long

1915

1943

19-06-1998

10

John the Baptist

Trần Văn Kim

1949

1985

21-10-1998

11

Peter

Nguyễn Minh Cảnh

1920

1945

23-10-1998

12

Paul

Nguyễn Văn Thông

1928

1955

27-04-1999

13

Joseph

Mai Xuân Hoà

1923

1954

30-05-1999

14

Joseph

Nguyễn Văn Tuyên

1930

1959

08-08-1999

15

Jerome

Phạm Ngọc Giá

1937

1968

28-12-1999

16

Joseph

Đỗ Đức Hạnh

1918

1948

19-02-2000

17

Paul

Ngô Đình Hiển

1905

1936

05-04-2000

18

Paul

Hồ Văn Lành

1915

1941

24-04-2000

19

Peter

Võ Văn Ngộ

1930

1958

29-05-2000

20

Peter

Nguyễn Đức Chính

1940

1969

16-06-2000

21

Paul

Nguyễn Văn Đậu

1912

1938

08-01-2001

22

John the Baptist

Nguyễn Văn Huệ

1910

1938

18-01-2001

23

Michael Mỹ

Nguyễn Bá Chấn

1913

1942

15-02-2001

24

Clêmentê

Nguyễn Kim Thạch

1920

1949

20-04-2001

25

John

Đinh Tiến Hoàn

1922

1957

03-05-2001

26

John the Baptist

Nguyễn Văn Thục

1937

1967

05-05-2001

27

Peter

Vũ Văn Huỳnh

1922

1950

20-05-2001

28

Joseph

Vũ Văn Mạch

1918

1953

30-06-2001

29

Simon

Nguyễn Văn Lập

1911

1938

19-12-2001

30

Peter

Nguyễn Văn Hâàu

1941

1972

08-01-2002

31

John the Baptist

Hồ Văn Vui

1917

1945

08-01-2002

32

Joseph

Vũ Quang Tuyến

1927

1952

20-01-2002

33

Anthony

Vũ Doãn Cát

1922

1950

28-02-2002

34

Joseph M-

Nguyễn Đức Thịnh

1914

1942

29-10-2002

35

Anthony

Nguyễn Văn Luận

1924

1953

24-12-2002

36

Francis Xavier

Trần Xuân Lai

1935

1966

19-01-2003

37

Anthony

Đỗ Minh (Đại) Độ

1917

1944

23-03-2003

38

Vincent

Vũ Thế Hưng

1940

1969

03-04-2003

39

Paul

Trần Hữu Lý

1911

1939

02-05-2003

40

James

Đỗ Minh Lý

1923

1948

03-05-2003

41

Joseph

Đỗ Trọng Tấn

1920

1954

04-05-2003

42

John the Baptist

Trần Đức Huyên

1928

1955

24-05-2003

43

Peter

Nguyễn Xuân Đính

1943

1971

12-06-2003

44

James

Nguyễn Hữu Trí

1918

1944

22-09-2003

45

John Maria

Trần Văn Hiến Minh

1918

1944

21-10-2003

46

Peter

Nguyễn Văn Chốn

1931

1958

02-12-2003

47

Anthony

Phùng Quang Mạnh

1922

1947

16-01-2004

48

Dominic M-

Phạm Chí Thành

1917

1944

26-03-2004

49

Joseph M-

Đỗ Duy Lạn

1948

2000

14-04-2004

50

Dominic

Đinh Huy Năng

1907

1939

20-04-2004

51

Peter

Trịnh Việt Yên

1924

1953

28-04-2004

52

Vincent

Lê Minh Vọng

1943

1969

06-11-2004

53

Joseph

Nguyễn Hoà Nhã

1922

1950

13-02-2005

54

Joseph

Ngô Đức Thắng

1923

1950

14-09-2005

55

Joseph

Đoàn Phi Hùng

1919

1949

16-11-2005

56

Nicôla

Vũ Gia Đệ

1924

1954

23-12-2005

57

Isiđôrô

Bùi Thái Học

1920

1950

20-02-2006

58

Joseph

Trần Văn Đắc

1946

1977

27-02-2006

59

Matthew

Trần Trinh Khiết

1914

1940

15-06-2006

60

Paul

Võ Văn Bộ

1916

1943

06-08-2006

61

Thomas

Trần Quốc Phú

1917

1944

15-09-2006

62

Dominic

Nguyễn Xuân Hy

1925

1954

01-10-2006

63

Joseph

Trần Trung Nghĩa

1943

1970

06-01-2007

64

Peter

Đinh Thái Tâm

1948

1975

06-04-2007

65

Peter

Hoàng Quốc Trương

1923

1949

07-05-2007

66

Joseph

Trần Văn Phước

1944

1973

14-05-2007

67

Augustine

Nguyễn Thái Sanh

1937

1967

28-07-2007

68

Joseph

Phạm Châu Diên

1914

1946

14-08-2007

69

John the Baptist

Bùi Kim Dương

1926

1951

13-10-2007

70

Joseph

Nguyễn Thanh Khiết

1910

1939

26-10-2007

71

Anthony

Trần Văn Bật

1920

1950

25-02-2008

72

Ignatius

Mai Xuân Hậu

1923

1953

17-07-2008

73

Thomas

Dương Ngọc Phán

1927

1954

18-07-2008

74

Anthony

Nguyễn Quang Bạch

1940

1968

06-09-2008

75

Dominic

Vũ Nguyên Thiều

1927

1957

22-10-2008

76

Joseph

Trần Văn Bình

1925

1953

20-04-2009

77

Robert

Nguyễn Thiện Tâm

1935

1962

28-04-2009

78

Augustine

Nguyễn Hữu Trọng

1911

1950

07-05-2009

79

Peter

Trương Bá Cần

1930

1958

10-07-2009

80

Joseph

Đinh Cao Thuấn

1925

1954

12-07-2009

81

Joseph

Mai Văn Rự

1951

1987

06-08-2009

82

Dominic

Nguyễn Văn Vĩnh

1938

1967

24-08-2009

83

John the Baptist

Nguyễn Đức Hân

1946

1975

06-12-2009

84

Luke

Nguyễn Thanh Bình

1928

1958

16-12-2009

85

Joseph

Vũ Anh Tuấn

1952

1994

22-01-2010

86

Vincent

Nguyễn Hưng

1927

1959

21-02-2010

87

Joseph

Trịnh Hưng Kỷ

1929

1957

26-05-2010

88

Thomas

Trần Văn Dụ

1916

1943

12-08-2010

89

Peter

Cao Văn Đạt

1937

1966

25-10-2010

90

John the Baptist

Phạm John

1968

2003

29-11-2010

91

Ignatius

Nguyễn Đức Trị

1910

1939

12-01-2011

92

Luke

Trần Khánh Tích

1932

1962

18-06-2011

93

Joseph

Đinh Huy Hưởng

1940

1969

08-08-2011

94

Ignatius

Nguyễn Thới Hoà

1935

1962

02-10-2011

95

Henry

Nguyễn Sơn Xuyên

1928

1954

20-10-2011