FROM OTHER DIOCESES

No

Patron

Name

Born

Ordained Priest

Deanery

Diocese

1

Giuse

Đào Xuân Thanh

1937

1965

Phú Thọ 

Ban Mê Thuột

2

Giuse

Nguyễn Tiến Khẩu

1940

1971

Sài Gòn-Chợ Quán

Ban Mê Thuột

3

Giuse

Nguyễn Văn Nam

1947

1978

Thủ Đức

Bắc Ninh 

4

Đa Minh

Phạm Văn Sáu

1949

1998

Thủ Đức

Bắc Ninh

5

Giuse

Phạm Sỹ An

1940

1964

Thủ Đức

Bắc Ninh

6

Giuse

Bùi Đức Vượng

1930

1958

Gia Định 

Kontum

7

Antôn

Phạm Trung Kiên

1929

1960

Thủ Đức

Long Xuyên

8

Phêrô 

Dương Đình Tảo

1946

1975

Phú Nhuận

Long Xuyên

9

Giuse

Đinh Thanh Tâm

1933

1966

Thủ Đức

Long Xuyên

10

Đa Minh

Đinh Trung Thành

1934

1966

Thủ Đức

Long Xuyên

11

Antôn

Vũ Sĩ Hoằng

1937

1967

Xóm Mới

Mỹ Tho

12

Phanxicô X.

Nguyễn Đức Quỳnh

1955

1980

Xóm Mới

Phát Diệm

13

Anrê

Nguyễn Bá Đương

1937

1966

Thủ Đức

Qui Nhơn

14

Tôma

Nguyễn Hữu Lễ

1946

1974

Thủ Đức

Vĩnh Long

15

Giuse

Phạm An Lập

1941

1975

Thủ Đức

Xuân Lộc

16

Antôn

Nguyễn Tuế

1933

1962

Phú Nhuận

Xuân Lộc

17

Gioan B. 

Trần Văn Hộ

1927

1958

Phú Nhuận

Xuân Lộc

18

Antôn

Nguyễn Ngọc Sơn

1948

1974

Sài Gòn-Chợ Quán

Xuân Lộc

19

Phanxicô X.

Nguyễn Viết Linh

1945

1975

Thủ Đức

Xuân Lộc

20

Đa Minh

Nguyễn Văn Tòng

1947

1975

Thủ Thiêm

Xuân Lộc