RELIGIOUS PRIESTS

 

No.

Patron

Name

Born

Ordained Priest

Congregation

Community

Deanery

1

Francis Xavier

Nguyễn Tiến Dưng

1970

2005

A.A.

 Mông Triệu

Gia Định

2

Peter

Trần Văn Huyền

1972

2007

A.A.

Mông Triệu

Gia Định

3

Peter

Trần Văn Khuê

1973

2006

A.A.

Emmanuel

Gia Định

4

Peter

Lê Viết Thắng

1975

2009

A.A.

Emmanuel

Gia Định

5

John the Baptist

Phạm Quốc Tuấn

1969

2005

CM

 

Phú Nhuận

6

John the Baptist

Nguyễn Quốc Thư

1945

1973

CM

 

Phú Nhuận

7

Joseph

Trần Văn Trung

1970

2004

CM

 

Phú Nhuận

8

Francis Xavier

Trần Tuấn Anh

1963

2008

CMC

 

Thủ Đức

9

Paul

Ngô Văn Bạo

1968

2011

CMC

 

Thủ Đức

10

Paul

Lương Quý Bình

1968

2011

CMC

 

Thủ Đức

11

Maximilian K.

Hoàng Duy Bổn

1959

2010

CMC

 

Thủ Đức

12

Paul

Hoàng Minh Châu

1964

2010

CMC

Chợ Đũi

Sài Gòn-Chợ Quán

13

John Mary Vianney

Phạm Mạnh Cương

1967

2008

CMC

Châu Bình

Thủ Đức

14

Joachim

Đặng Việt Cường

1969

2010

CMC

 

Thủ Đức

15

Bernard

Vũ Cao Cường

1959

2010

CMC

 

Thủ Đức

16

Michael

Thân Văn Duy

1969

2010

CMC

 

Thủ Đức

17

Ignatius

Lê An Đại

1930

1966

CMC

 

Thủ Đức

18

Pius X

Nguyễn Quang Đán

1947

1983

CMC

 

Thủ Đức

19

Stephen

Phạm Cao Đích

1948

2001

CMC

 

Thủ Đức

20

Jerome

Nguyễn Văn Định

1961

2003

CMC

 

Thủ Đức

21

Roberto

Vũ Quốc Định

1958

2003

CMC

 

Thủ Đức

22

Michael

Nguyễn Trung Giáo

1935

1973

CMC

 

Thủ Đức

23

Philip

Nguyễn Thái Hiệp

1966

2008

CMC

 

Thủ Đức

24

John Mary Vianney

Cái Huy Hoàng

1964

2010

CMC

Châu Bình

Thủ Đức

25

Peter Khoa

Phạm Văn Hùng

1963

2008

CMC

Phú Hạnh

Thủ Đức

26

John Lasan

Đặng Quốc Hưng

1966

2010

CMC

 

Thủ Đức

27

Vincent

Mai Đức Hữu

1957

2009

CMC

 

Thủ Đức

28

Ignatius Antioch

Trần Anh Kiệt

1965

2009

CMC

 

Thủ Đức

29

John Bosco

Phạm Ngọc Liên

1941

1973

CMC

 

Thủ Đức

30

Joseph

Lương Đức Nguyện

1969

2008

CMC

Trinh Vương

Hóc Môn

31

Philip Neri

Nguyễn Đình Phát

1965

2009

CMC

 

Thủ Đức

32

John Bosco

Phạm Văn Phương

1966

2010

CMC

Nghĩa Hoà

Chí Hoà

33

Joseph

Nguyễn Ngọc Thanh

1958

2007

CMC

Môi Khôi

Thủ Đức

34

Raymundo

Trần Hữu Thảo

1949

2002

CMC

 

Thủ Đức

35

Francis of Assisi

Hoàng Anh Thăng

1941

1993

CMC

 

Thủ Đức

36

Barnaba

Nguyễn Đức Thiệp

1928

1967

CMC

 

Thủ Đức

37

Ignatius Loyola

Phạm Huy Thuỷ

1958

2011

CMC

 

Thủ Đức

38

Thadeus

Đinh Tri Thức

1939

1975

CMC

 

Thủ Đức

39

Luke

Nguyễn Phương Tiệp

1960

2009

CMC

 

Thủ Đức

40

Dominic

Lê Văn Tri

1963

2009

CMC

 

Thủ Đức

41

Maximilian K.

Phạm Minh Trí

1958

2007

CMC

 

Thủ Đức

42

Barnaba

Dương Quốc Tuấn

1965

2010

CMC

 

Thủ Đức

43

Augustine

Phan Anh Tuấn

1961

2007

CMC

 

Thủ Đức

44

John Mary Vianney

Đoàn Phú Xuân

1931

1967

CMC

Chính Lộ

Gia Định

45

Joseph

Phạm Đình Lạc

1961

1989

C.Pp.S

 

Phú Thọ

46

Joseph

Trương Thanh Diễn

1955

1997

C.Pp.S

 

Tân Định

47

John the Baptist

Lê Trung Ân

1972

2007

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

48

Joseph

Phạm Văn Bảo

1953

1994

CSsR

Cần Giờ

Xóm Chiếu

49

Dominic

Trần Quốc Bảo

1962

1986

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

50

Joseph

Nguyễn Ngọc Bích

1952

1990

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

51

John the Baptist

Nguyễn Thanh Bích

1954

1997

CSsR

Cần Giờ

Xóm Chiếu

52

Joachim

Nguyễn Chí Công

1976

2007

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

53

Andrew

Nguyễn Ngọc Dũng

1964

2001

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

54

Joseph

Trần Quang Đăng

1934

1959

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

55

Joseph

Phạm Kim Điệp

1946

1975

CSsR

Cần Giờ

Xóm Chiếu

56

John the Baptist

Nguyễn Bình Định

1969

2004

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

57

Mark

Bùi Quan Đức

1966

1999

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

58

Francis of Assisi

Hoàng Minh Đức

1965

1998

CSsR

An Thới Đông

Xóm Chiếu

59

John the Baptist

Nguyễn Minh Đức

1957

1998

CSsR

Cần Giờ

Xóm Chiếu

60

Joseph

Phạm Quốc Giang

1971

2007

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

61

Paul

Bùi Thông Giao

1937

1965

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

62

John the Baptist

Trần Quang Hào

1948

1994

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

63

Joseph

Trịnh Ngọc Hiên

1947

1994

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

64

James

Mai Văn Hiền

1953

1999

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

65

Joseph

Nguyễn Thể Hiện

1970

2000

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

66

Joseph

Phan Đức Hiệp

1949

1990

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

67

Dominic

Lâm Đức Hùng

1964

2004

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

68

Alphongso

Trần Ngọc Hướng

1979

2011

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

69

Joseph

Ngô Văn Kha

1958

1998

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

70

Joseph

Lê Chiếu Khắp

1946

1997

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

71

Thomas

Phạm Huy Lãm

1933

1960

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

72

Peter

Đinh Ngọc Lâm

1961

1996

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

73

Joseph

Nguyễn Bá Long

1958

1997

CSsR

Cần Giờ

Xóm Chiếu

74

Joseph

Nguyễn Văn Lộc

1943

1972

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

75

Thomas Aquinas

Phạm Phú Lộc

1970

2002

CSsR

ĐMHCG

Tân Định

76

Leo

Lê Trung Nghĩa

1927

1954

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

77

John the Baptist

Nguyễn Công Nghiễm

1956

2003

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

78

Paul

K'Nhoang

1975

2011

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

79

John the Baptist

Nguyễn Văn Phán

1936

1963

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

80

Joseph

Huỳnh Lê Pháp

1970

2004

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

81

Joachim

Hà Ngọc Phú

1973

2004

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

82

Michael

Nguyễn Hữu Phú

1929

1956

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

83

John the Baptist

Lê Đình Phương

1963

1997

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

84

John the Baptist

Nguyễn Minh Phương

1967

2004

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

85

Matthew

Nguyễn Hữu Quang

1974

2006

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

86

Joseph

Phạm Thanh Quang

1926

1958

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

87

Paul

Trần Văn Quang

1945

1976

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

88

Peter

Phạm Thanh Quốc

1927

1960

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

89

Joseph

Phạm Cao Thanh Sơn

1965

2001

CSsR

Đồng Hoà

Xóm Chiếu

90

Joseph

Hồ Đắc Tâm

1961

2000

CSsR

ĐMHCG

Tân Định

91

Peter

Nguyễn Thành Tâm

1941

1970

CSsR

ĐMHCG

Tân Định

92

Anthony

Lê Ngọc Thanh

1969

2005

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

93

Vincent

Phạm Trung Thành

1955

1990

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

94

Joseph

Trần Ngọc Thao

1935

1959

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

95

Anthony M.

Vũ Quốc Thịnh

1973

2008

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

96

Joseph

Đinh Hữu Thoại

1973

2005

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

97

Dominic

Nguyễn Đức Thông

1957

1993

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

98

Alphongso

Phạm Gia Thuỵ

1934

1962

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

99

Stanislaus

Lê Vĩnh Thuỷ

1944

1976

CSsR

Mai Thôn

Gia Định

100

Paul

Đinh Khắc Tiệu

1926

1956

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

101

Stephen

Nguyễn Tín

1920

1949

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

102

Joseph

Cao Đình Trị

1938

1965

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

103

Anthony

Nguyễn Văn Trung

1926

1958

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

104

Peter

Hoàng Minh Tuấn

1931

1957

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

105

Vincent

Trần Trí Tuệ

1977

2011

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

106

Hilary

Nguyễn Gia Tước

1937

1964

CSsR

An Thới Đông

Xóm Chiếu

107

Anthony

Trần Ứng Tường

1941

1974

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

108

Joseph

Lê Quang Uy

1959

1998

CSsR

ĐMHCG

Tân Định

109

Michael

Ngô Đình Vãn

1952

2000

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

110

Paul

Lưu Quang Bảo Vinh

1972

2001

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

111

Joseph

Nguyễn Trường Xuân

1953

1995

CSsR

Kỳ Đồng

Tân Định

112

Paul

Vương Đình Bích

1928

1959

Our Lady of the Poor

Our Lady of the Poor

Phú Thọ

113

Joseph

Đỗ Duy Châu

1960

2006

Our Lady of the Poor

Our Lady of the Poor

Thủ Đức

114

Peter

Nguyễn Văn Hải

1979

2009

Our Lady of the Poor

Our Lady of the Poor

Thủ Đức

115

Joseph

Đoàn Công Thành

1950

1993

ICM

Tận Hiến

Thủ Đức

116

Joseph

Trần Văn Phát

1978

2010

MI

Mẫu Tâm

Chí Hoà

117

Joseph

Đỗ Đức Phú

1976

2008

MI

Mẫu Tâm

Chí Hoà

118

John the Baptist

Phương Đình Toại

1976

2005

MI

HIV/AIDS Office

Tân Định

119

Dominic

Đinh Trần Thanh Tú

1971

2007

MI

Mẫu Tâm

Chí Hoà

120

Justin

Hồ Hữu Công

1973

2006

OC

Cistercian PSơn

Thủ Đức

121

Thomas Thiện

Trần Văn Dưng

1953

1994

OC

Cistercian PSơn

Thủ Đức

122

John of the Cross

Lê Văn Đoàn

1953

1992

OC

Cistercian PSơn

Thủ Đức

123

Augustine

Nguyễn Văn Huệ

1957

2001

OC

 ​Cistercian PSơn

Thủ Đức

124

Duy Ân

Vương Đình Lâm

1930

1957

OC

Cistercian PSơn

Sài Gòn-Chợ Quán

125

Stanislaô

Phạm Xuân Lộc

1953

1991

OC

Cistercian Châu Sơn

Sài Gòn-Chợ Quán

126

Benedict

Nguyễn Văn Nghĩa

1957

1997

OC

Phước Sơn

Thủ Đức

127

Peter

Lê Trọng Ngọc

1941

1973

OC

Phước Sơn

Thủ Đức

128

Timothy

Thân Văn Quý

1948

1975

OC

Phước Sơn

Thủ Đức

129

John

Nguyễn Văn Tuyến

1956

2006

OC

Cistercian Châu Sơn

Sài Gòn-Chợ Quán

130

M. Savio

Phạm Văn Vinh

1968

2002

OC

Phước Sơn

Thủ Đức

131

John

Hoàng Gia Bình

1945

1977

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

132

Joseph

Phạm Văn Bình

1957

1996

OFM

Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

133

Stephen

Nguyễn Xuân Dinh

1970

2006

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

134

John the Baptist

Trần Khắc Du

1967

2009

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

135

Joseph

Nguyễn Tiến Dũng

1959

1999

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

136

Francis Xavier

Đinh Trọng Đệ

1972

2006

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

137

Joseph

Lê Thanh Đề

1973

2010

OFM

Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

138

Dominic

Phạm Văn Đổng

1965

2006

OFM

Thánh Tâm

Thủ Thiêm

139

Francis Xavier

Phó Đức Giang

1966

2005

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

140

Guy Mary

Nguyễn Hồng Giáo

1937

1968

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

141

Joseph

Đinh Thế Hoài

1969

2007

OFM

Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

142

John the Baptist

Đinh Ngọc Hoàn

1971

2006

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

143

Augustine

Nguyễn Hoàng

1969

2007

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

144

Louis

Nguyễn Kim Hoàng

1957

2000

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

145

Joseph

Ngô Ngọc Khanh

1969

2006

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

146

Anthony

Nguyễn Ngọc Kính

1956

1995

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

147

Ignatius

Nguyễn Duy Lam

1957

1997

OFM

Franciscan CÔL

Sài Gòn-Chợ Quán

148

Francis

Vũ Phan Long

1951

1977

OFM

Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

149

Anselm

Nguyễn Hải Minh

1965

2002

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

150

Irenaeus

Nguyễn Thanh Minh

1945

1971

OFM

Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

151

Clement

Trần Thế Minh

1928

1957

OFM

Franciscan CÔL

Sài Gòn-Chợ Quán

152

Joseph

Vũ Liên Minh

1967

2005

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

153

Ignatius

Ngô Đình Phán

1935

1971

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

154

John of God

Nguyễn Phước

1953

1990

OFM

 Anthony CÔL

Sài Gòn-Chợ Quán

155

Andrew

Trần Hữu Phương

1936

1964

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

156

Benedict

Trần Minh Phương

1918

1950

OFM

Franciscan CÔL

Sài Gòn-Chợ Quán

157

Augustine

Nguyễn Trinh Phượng

1915

1949

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

158

Peter Khoa

Ngô Công Tâm

1948

1990

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

159

Joseph

Nguyễn Xuân Thảo

1947

1975

OFM

Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

160

Gentil

Trần Anh Thi

1926

1958

OFM

 Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

161

Joseph

Lưu Văn Thưởng

1964

2003

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

162

Pascal

Nguyễn Ngọc Tỉnh

1936

1966

OFM

Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

163

Joseph

Đặng Minh Tuấn

1958

1996

OFM

Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

164

Paul

Nguyễn Đình Vịnh

1952

1992

OFM

Franciscan TĐ

Thủ Thiêm

165

Anthony

Phan Vũ

1963

2001

OFM

Franciscan ĐK

Sài Gòn-Chợ Quán

166

Paul

Đổng Đức An

1971

2003

OP

Minh Đức

Thủ Thiêm

167

Stanislaus

Hoàng Đắc Ánh

1928

1961

OP

Mai Khôi

Tân Định

168

Peter

Nguyễn Bá Ân

1952

1993

OP

Long Bình

Thủ Thiêm

169

Joseph

Lưu Ngọc Báu

1958

1999

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

170

Dominic

Nguyễn Đức Bình

1957

1995

OP

Albert

Phú Nhuận

171

Thomas Thiện

Trần Minh Cẩm

1933

1964

OP

Mai Khôi

Tân Định

172

Anthony

Phạm Minh Châu

1978

2011

OP

Mân Côi

Gò Vấp

173

Peter

Vũ Đình Chiến

1973

2011

OP

Mân Côi

Gò Vấp

174

Joseph

Đinh Trọng Chính

1974

2009

OP

Albert

Phú Nhuận

175

Joseph

Lưu Công Chỉnh

1951

1979

OP

Albert

Phú Nhuận

176

Joseph

Hoàng Huy Cường

1972

2007

OP

Albert

Phú Nhuận

177

Joseph

Ngô Sĩ Đình

1955

1993

OP

The Seat of Cgr.

Tân Định

178

Joseph

Nguyễn Tiến Đức

1961

2006

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

179

Joseph

Nguyễn Mạnh Hà

1976

2008

OP

Mân Côi

Gò Vấp

180

Louis

Nguyễn Văn Hạnh

1949

1975

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

181

Joseph

Vũ Văn Hảo

1977

2011

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

182

Peter

Nguyễn Quang Hiến

1919

1941

OP

Vincent Liêm

Thủû Đức

183

Thomas A.

Hoàng Trọng Hiếu

1971

2005

OP

Minh Đức

Thủ Thiêm

184

Michael

Nguyễn Trung Hiếu

1970

2006

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

185

Francis Xavier

Đào Trung Hiệu

1956

1997

OP

Dominic

Phú Nhuận

186

Joseph

Hoàng Văn Hoà

1966

2010

OP

The Seat 

Tân Định

187

Joseph

Nguyễn Đức Hoà

1938

1968

OP

Albert

Phú Nhuận

188

Paul

Đỗ Bá Hoàng

1977

2011

OP

Mân Côi

Gò Vấp

189

Joseph

Hà Đăng Hội

1975

2011

OP

Mân Côi

Gò Vấp

190

Peter

Đinh Quang Mạnh Hùng

1972

2007

OP

Dominic

Phú Nhuận

191

Laurense

Bùi Công Huy

1956

1994

OP

Mai Khôi

Tân Định

192

Paul

Trần Quốc Huy

1966

2004

OP

Vincent Liêm

Thủû Đức

193

Vincent

Phạm Xuân Hưng

1964

1998

OP

The Seat 

Tân Định

194

John the Baptist

Trần Anh Long

1976

2011

OP

Albert

Phú Nhuận

195

Anthony

Trần Thanh Long

1954

1990

OP

Mai Khôi

Tân Định

196

Dominic

Dương Hoàng Lộc

1972

2004

OP

The Seat

Tân Định

197

Joseph

Nguyễn Cao Luật

1951

1991

OP

Mân Côi

Gò Vấp

198

Joseph

Nguyễn Văn Luật

1945

1972

OP

Hoà Bình

Gò Vấp

199

Matthew

Vũ Văn Lượng

1974

2008

OP

Mân Côi

Gò Vấp

200

Luke

Nguyễn Văn Mạnh

1978

2011

OP

Mân Côi

Gò Vấp

201

John the Baptist

Phạm Văn Mão

1952

1990

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

202

Vincent

Nguyễn Duy Nam

1973

2006

OP

Mai Khôi

Tân Định

203

Francis Xavier

Nguyễn Minh Nhật

1978

2010

OP

Mai Khôi

Tân Định

204

Vincent

Lương Hồng Phong

1974

2005

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

205

Maurice

Lục Vĩnh Phố

1975

2008

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

206

Joseph

Nguyễn Văn Phú

1976

2011

OP

Mân Côi

Gò Vấp

207

James

Phạm Văn Phượng

1949

1975

OP

Mân Côi

Gò Vấp

208

Dominic

Nguyễn Trinh Quang

1960

1998

OP

Albert

Phú Nhuận

209

Peter

Trần Hưng Vĩnh Quang

1979

2011

OP

Mân Côi

Gò Vấp

210

Andrew

Đỗ Xuân Quế

1930

1961

OP

Mai Khôi

Tân Định

211

Charles

Vũ Anh Quốc

1971

2002

OP

Mai Khôi

Tân Định

212

Ignatius

Nguyễn Ngọc Rao

1931

1958

OP

Albert

Phú Nhuận

213

John

Phạm Hoàng Sinh

1972

2002

OP

Mai Khôi

Tân Định

214

Joseph

Nguyễn Minh Sơn

1973

2009

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

215

Joseph

Lâm Văn Sỹ

1961

2000

OP

Mân Côi

Gò Vấp

216

Thomas Aquinas

Nguyễn Trường Tam

1974

2003

OP

Mân Côi

Gò Vấp

217

Joseph

Đỗ Trung Thành

1973

2003

OP

Albert

Phú Nhuận

218

Joseph

Phan Tấn Thành

1946

1972

OP

Mân Côi

Gò Vấp

219

Joseph

Trần Quang Thiện

1944

1972

OP

Mân Côi

Gò Vấp

220

Joseph

Phạm Hưng Thịnh

1951

1993

OP

Mai Khôi

Tân Định

221

Peter

Nguyễn Thế

1963

2001

OP

Mai Khôi

Tân Định

222

Albert

Nguyễn Lộc Thọ

1963

2002

OP

Mai Khôi

Tân Định

223

Joseph

Lê Minh Thông

1962

2002

OP

Mân Côi

Gò Vấp

224

Dominic

Nguyễn Tuấn Thời

1976

2010

OP

The Seat

Tân Định

225

Joseph

Lê Hoàng Thuỵ

1969

2008

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

226

Peter

Nguyễn Thành Tín

1974

2008

OP

Mai Khôi

Tân Định

227

Dominic

Trần Bình Tiên

1975

2009

OP

Albert

Phú Nhuận

228

Joseph

Vũ Minh Tiến

1970

2006

OP

Mân Côi

Gò Vấp

229

Joseph

Đinh Châu Trân

1932

1963

OP

Mai Khôi

Tân Định

230

Joseph

Nguyễn Đức Trung

1954

2001

OP

Vincent Liêm

Thủ Đức

231

Joseph

Nguyễn Tất Trung

1955

1997

OP

Mân Côi

Gò Vấp

232

Peter

Nguyễn Thế Truyền

1970

2005

OP

Mân Côi

Gò Vấp

233

John the Baptist

Nguyễn Đăng Trực

1947

1973

OP

Mân Côi

Gò Vấp

234

Joseph

Nguyễn Trọng Viễn

1955

1994

OP

Mân Côi

Gò Vấp

235

Joseph

Phạm Quốc Văn

1974

2006

OP

Albert

Phú Nhuận

236

Joseph

Đinh Văn Vũ

1949

1993

OP

Mai Khôi

Tân Định

237

Thomas Thiện

Lê Thanh Các

1933

1975

OSB

Biển Đức

Thủ Đức

238

Bernard

Trần Ngọc Châu

1965

2007

OSB

 Biển Đức

Thủ Đức

239

Arsêniô

Nguyễn Văn Long

1927

1961

OSB

Biển Đức

Thủ Đức

240

Thomas Aquinô

Phùng Bá Luận

1970

2009

OSB

Biển Đức

Thủ Đức

241

Benoit

Trần Văn Phúc

1961

2001

OSB

Biển Đức

Thủ Đức

242

Joachim M.

Lê Văn Tấn

1962

2002

OSB

Biển Đức

Thủ Đức

243

Beda

Ngô Minh Thuý

1932

1965

OSB

Biển Đức

Thủ Đức

244

Joseph

Nguyễn Văn Am

1955

1994

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

245

Joseph

Vũ Duy Bảo

1977

2010

SDB

Bình Chánh

Tân Sơn Nhì

246

Vincent

Trần Ngọc Bạch Bích

1966

2002

SDB

Ba Thôn

Hóc Môn

247

Dominic

Đỗ Văn Bình

1947

1993

SDB

Cầu Lớn

Hóc Môn

248

Paul

Quách Quốc Bình

1973

2001

SDB

Tam Hải

Thủ Đức

249

Peter

Phạm Văn Bộ

1956

2001

SDB

Bến Cát

Gò Vấp

250

Augustine

Chu Đăng Chấn

1958

1994

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

251

Joseph

Nguyễn Văn Chính

1954

1999

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

252

Peter

Phạm Văn Chính

1956

1999

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

253

Francis Xavier

Trần Văn Cường

1956

2001

SDB

Tân Thịnh

Hóc Môn

254

Anthony

Trần Đức Dậu

1949

1991

SDB

SDB Ba Thôn

Hóc Môn

255

Joseph

Đỗ Đức Dũng

1962

2000

SDB

SDB Ba Thôn

Hóc Môn

256

Paul

Trần Văn Dũng

1971

2006

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

257

Joseph

Đoàn Hải Đăng

1971

2005

SDB

Tam Hải

Thủ Đức

258

Vincent F.

Vũ Ngọc Đồng

1949

1998

SDB

SDB Hóc Môn

Hóc Môn

259

Fabian

Lê Văn Hào

1939

1972

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

260

Joseph

Trần Văn Hiển

1958

1999

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

261

Joseph

Hoàng Văn Hinh

1948

1976

SDB

St Joseph 

Xóm Chiếu

262

Francis Xavier

Từ Thiện Huân

1974

2005

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

263

Mark

Nguyễn Đức Huỳnh

1944

1972

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

264

Joseph

Phạm Bá Hưng

1970

2008

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

265

Joseph

Trần Hoà Hưng

1958

1995

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

266

Joseph

Phạm Văn Hữu

1947

1990

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

267

John the Baptist

Phạm Đình Khơi

1945

1975

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

268

Joseph

Phạm Minh Ký

1948

1994

SDB

SDB Cần Giờ

Xóm Chiếu

269

Martin

Nguyễn Đại Lộc

1974

2009

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

270

Vincent

Mai Anh Minh

1973

2005

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

271

Joseph

Nguyễn Tiến Mỹ

1938

1972

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

272

Peter

Nguyễn Doãn Ngân

1965

2000

SDB

SDB Ba Thôn

Hóc Môn

273

Joseph

Vũ Đức Nghĩa

1966

2000

SDB

SDB Cần Giờ

Xóm Chiếu

274

Francis Xavier

Trần Minh Quân

1976

2006

SDB

Bình Chánh

Tân Sơn Nhì

275

Thomas

Trần Ngọc Sơn

1971

2005

SDB

Bình Minh

Bình An

276

Joseph

Vũ Trọng Tài

1970

2007

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

277

Joseph

Nguyễn Đức Tâm

1971

2005

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

278

Joseph

Nguyễn Văn Thái

1949

1992

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

279

Francis Xavier

Nguyễn Trung Thành

1974

2007

SDB

Hóc Môn

Hóc Môn

280

John the Baptist

Nguyễn Văn Thêm

1947

1975

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

281

Francis Xavier

Nguyễn Minh Thiệu

1967

2000

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

282

Peter

Ngô Xuân Thinh

1972

2010

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

283

Joseph

Trần Trường Thọ

1974

2007

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

284

Peter

Hoàng Đình Thuỵ

1948

1976

SDB

SDB Hóc Môn

Hóc Môn

285

John KK.

Phạm Ngọc Trường

1972

2008

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

286

Paul

Nguyễn Minh Tuấn

1972

2011

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

287

Thomas Aquinas

Trần Quốc Tuấn

1958

1994

SDB

SDB Bến Cát

Gò Vấp

288

John

Nguyễn Văn Ty

1944

1971

SDB

SDB Ba Thôn

Hóc Môn

289

Dominic

Phạm Xuân Uyển

1943

1971

SDB

SDB Xuân Hiệp

Thủ Đức

290

Francis Xavier

Nguyễn Đức Việt

1969

2003

SDB

Xuân Hiệp

Thủ Đức

291

John

Lê Quang Vinh

1965

2002

SDB

SDB Cầu Bông

Hóc Môn

292

Peter

Phạm Văn Ái

1956

1993

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

293

Joseph

Đỗ Quang Chính

1929

1958

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

294

Joseph

Lê Quang Chủng

1955

1995

SJ

Tam Hà

Thủ Đức

295

Peter

Đỗ Quang Dũng

1972

2011

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

296

Dominic

Nguyễn Đức Hạnh

1963

2004

SJ

The Seat 

Thủ Đức

297

Stephen

Cổ Tấn Hưng

1929

1968

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

298

John the Baptist

Nguyễn Trung Kiên

1949

1993

SJ

The Seat

Thủ Đức

299

Peter

Phạm Hữu Lai

1937

1991

SJ

Đắc Lộ

Tân Định

300

Joseph

Phạm Thanh Liêm

1952

1995

SJ

The Seat

Thủ Đức

301

Joseph

Khuất Duy Linh

1939

1968

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

302

Vincent

Phạm Văn Mầm

1955

1997

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

303

Michael

Nguyễn Thế Minh

1938

1966

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

304

Joseph

Trần Sĩ Nghị

1969

2007

SJ

The Seat

Thủ Đức

305

Vincent

Đinh Trung Nghĩa

1946

1991

SJ

Đắc Lộ

Tân Định

306

Peter

Trần Văn Nhân

1956

1999

SJ

Thiên Thần

Thủ Thiêm

307

Peter

Ngô Phan Đình Phục

1973

2006

SJ

Đắc Lộ

Tân Định

308

Joseph

Hoàng Văn Quảng

1956

1995

SJ

Đắc Lộ

Tân Định

309

Joseph

Lê Thanh Quế

1933

1968

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

310

Joseph

Hoàng Sĩ Quý

1926

1965

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

311

Michael

Trương Thanh Tâm

1967

2002

SJ

Đắc Lộ

Tân Định

312

Dominic

Phạm Minh Thắng

1972

2008

SJ

Thiên Thần

Thủ Thiêm

313

Michael

Nguyễn Hữu Thu

1956

1988

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

314

Francis

Nguyễn Hai Tính

1972

2007

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

315

Thomas

Vũ Quang Trung

1955

1994

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

316

Michael

Trương Thanh Tùng

1963

2000

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

317

Joseph

Phạm Minh Ước

1952

1990

SJ

Đắc Lộ

Tân Định

318

Anthony

Ngô Văn Vững

1939

1968

SJ

Hiển Linh

Thủ Đức

319

Joseph

Phạm Đình Ái

1966

2001

SSS

Mông Triệu

Gia Định

320

Joseph

Vũ Quốc Bình

1974

2009

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

321

Francis Xavier

Nguyễn Văn Chính

1959

2008

SSS

 Mông Triệu

Gia Định

322

Peter

Trịnh Như Cung

1958

2001

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

323

Dominic

Trần Văn Dũng

1957

2001

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

324

Peter

Nguyễn Châu Hải

1918

1946

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

325

Vincent

Nguyễn Văn Hoà

1956

1993

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

326

Joseph

Đinh Đức Huỳnh

1967

2002

SSS

Mông Triệu

Gia Định

327

Paul

Vũ Chí Hỷ

1954

1989

SSS

Mông Triệu

Gia Định

328

Joseph

Nguyễn Công Kỳ

1967

2002

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

329

Joseph

Hoàng Yến Linh

1973

2008

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

330

Joseph

Trần Đình Long

1956

1991

SSS

Mông Triệu

Gia Định

331

Joseph

Đỗ Thôn Nhu

1959

2001

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

332

Joseph

Nguyễn Hoàng Phong

1973

2008

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

333

Joseph

Trần Hồng Sơn

1972

2008

SSS

Long Th Mỹ

Thủ Thiêm

334

Anthony

Ngô Văn Thái

1972

2008

SSS

Mông Triệu

Gia Định

335

Michael

Phạm Tiến Thành

1958

1994

SSS

Long Đại

Thủ Thiêm

336

Joseph

Phạm Hoàng Thịnh

1965

2000

SSS

Long Th Mỹ

Thủ Thiêm

337

Peter

Nguyễn Văn Thỉnh

1952

2004

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

338

Peter

Nguyễn Thế Trịnh

1963

2003

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

339

Joseph

Phan Ngọc Trợ

1958

1999

SSS

Khiết Tâm

Thủ Đức

340

Dominic

Đoàn Đức Hạnh

1975

2008

TP

Thiên Phúc

Tân Định

341

Joseph Peter

Trần Tấn Nam

1971

2008

TP

Thiên Phúc

Tân Định

342

Simon

Trương Quỳnh

1953

2000

TT

Thánh Tâm

Gia Định

343

Anthony

Lê Ngọc Tỉnh

1950

2004

TSVN

Gò Mây

Tân Sơn Nhì