MASS SCHEDULES

Parishes Address Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
An Bình

4 An Bình Street, Ward 5, District 5

17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 06:00, 07:00, 17:00
An Lạc

15/2 Cách Mạng Tháng Tám Street, Ward 5, Tân Bình District

05:00, 17:15 05:00, 17:15 05:00, 17:15 05:00, 17:15 05:00, 17:15 05:00, 17:15 04:30, 05:45, 07:15, 16:00, 17:00, 18:15
An Nhơn

15/173 Lê Hoàng Phái Street, Ward 17, Gò Vấp District

04:45, 18:00 04:45, 18:00 04:45, 18:00 04:45, 18:00 04:45, 18:00 04:45, 18:00 05:00, 07:00, 16:00, 18:00
An Phú

58/7 Trần Xuân Soạn Street, Quarter 3, Tân Hưng Ward, District 7

19:00 19:00 19:00 06:00
An Phú

205/45 Trần Văn Đang Street, Ward 11, District 3

05:00 05:00, 18:00 05:00, 18:00 05:00, 18:00 05:00, 18:00 05:00, 15:00, 18:00 06:00, 15:00, 18:00
An Thới Đông

An Hoà Hamlet, An Thới Đông Ward, Cần Giờ District

05:00 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 07:00, 17:00
Antôn

947/5 Cách Mạng Tháng Tám Street, Ward 7,  Tân  Bình District

17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 07:00, 17:00
Antôn Cầu Ông Lãnh

18 Phan Văn Trường Street, Cầu Ông Lãnh Ward, District 1

05:00, 17:30 05:00, 17:30 05:00, 17:30 05:00, 17:30 05:00, 17:30 05:00, 17:30 05:30, 07:00, 17:00
Ba Thôn

5/6 Hà Huy Giáp Street, Thạnh Lộc Ward, District 12

05:00, 18:15 05:00, 18:15 05:00, 18:15 05:00, 18:15 05:00, 18:15 05:00, 18:15 05:30, 07:30, 17:30
Bà Điểm

10/8  Trung Lân Hamlet, Bà Điểm Ward, Hóc Môn District

05:00, 18:00 05:00, 18:00 05:00, 18:00 05:00, 18:00 05:00, 18:00 05:00, 18:00 05:00, 07:00, 18:00

Pages

Subscribe to <none>